• Technische eigenschappen Agnes One-Step Plafondpanelen

    Snel en slim aan de slag met Agnes One-Step

    Download het stappenplan in de bibliotheek!

Verwerken van Agnes One-Step

Agnes One-Step is snel en gemakkelijk te verwerken in enkele stappen. Onderstaande film laat zien hoe u de plafondpanelen op een eenvoudige en juiste manier kunt plaatsen. Daarnaast bieden wij u een stappenplan voor de wand- en plafondpanelen aan. Dit stappenplan is ook te downloaden via de bibliotheek.

Stappenplan Agnes One-Step plafondpanelen

Stap 1: Maak een tekening
Door de platen in verband – dus verspringend - aan te brengen krijgt u een stabiel en fraai resultaat.

Stap 2: Plaats het regelwerk
De platen worden aangebracht op regelwerk met een onderlinge afstand van 600 mm hart-op-hart. Gebruik voor het regelwerk latten met een afmeting van ca. 32 x 50 mm geschaafd. Het regelwerk wordt dwars op de balken of direct op een bestaand plafond aangebracht. Minimale afstand tot muren, pilaren of andere constructieve delen: 10 mm. Gebruik vochtwerende (dampdichte) folie tussen de balken en het regelwerk.

Stap 3: Plaats de panelen
De platen zijn rondom voorzien van Tong en Groef en kunnen d.m.v. nieten en spijkeren (om de ca. 15 cm) onzichtbaar op het regelwerk worden bevestigd. Tong & Groef niet verlijmen.

Stap 4: bevestig de panelen
Het bevestigingsmateriaal mag niet te diep in de groef worden geslagen, maar dient met de kop op het spaanplaat te rusten. Spijker de platen zodanig dat ze later met een afwerklijst kunnen worden afgedekt en houd rondom het plafond minstens 10 mm afstand van muren, staanders of andere vaste constructies. Door schommelingen in de luchtvochtigheid werkt Agnes One-Step.

Stap 5: Afwerken met lijstwerk
Voor de meeste dessins zijn bijpassende lijsten te verkrijgen. Deze kunt u eenvoudig met koploze spijkers of montagekit bevestigen.


Stappenplan Agnes One-Step wandpanalen

Stap 1: Zorg voor juiste ondergrond en plaats regelwerk
Zorg vóór plaatsing voor een goed afgewerkte tussenmuur of een goed geventileerd en droog regelwerk op een betonnen muur. De platen worden aangebracht op regelwerk met een onderlinge afstand van 600 mm hart-op-hart. Gebruik voor het regelwerk latten met een afmeting van ca. 32 x 50 mm geschaafd. Maak altijd vakken van 800 mm of zet de regels om de 300 mm. Dit ter ondersteuning van de panelen.
Stap 2: Plaats de wandpanelen
De platen zijn tweezijdig voorzien van Tong en Groef en kunnen d.m.v. nieten en spijkeren (om de ca. 15 cm) onzichtbaar op het regelwerk worden bevestigd. Tong & Groef niet verlijmen. Minimale afstand tot muren, pilaren of andere constructieve delen: 10 mm. Bij wanden >10 m rekening houden met extra uitzettingsruimte (1.5 mm/m1 wand). Gebruik vochtwerende (dampdichte) folie tussen de bestaande muur en het regelwerk (polyethyleen folie min. 0,15 mm). Voor montage van zware objecten: gebruik ondersteunende hulpmiddelen.
Stap 3: Bevestiging panelen
Het bevestigingsmateriaal mag niet te diep in de groef worden geslagen, maar dient met de kop op het spaanplaat te rusten.